THE RISE OF THE EMPOWERED CONSUMERS

ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น ความตระหนักต่อช่องทางต่างที่มีมากขึ้นและการปรับใช้เทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆ รวมถึงความสมดุลของอำนาจถูกเปลี่ยนมือจากบริษัทไปยังผู้บริโภค ในยุคปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ต้องเคลื่อนที่ให้เหนือกว่าการวิจัยการตลาดแบบดั้งเดิม ด้วยความเข้าใจในผู้บริโภคที่มีอำนาจอย่างรวดเร็วและถ่องแท้ บริษัทจะสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิผลสูงสุด

fallen-verticals
The walls between industries are also blurring. The convergence and integration of two or more industries are trending. Industries have the choice to either compete or synergise to reach the same customers. In most cases, they synergise.
— Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital by Philip Kotler, Hermawan Kertajaya & Iwan Setiawan

ข้อมูลของผู้บริโภคที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เป็นการให้ข้อมูล แต่ยังต้องช่วยนำทางและให้คำชี้แนะด้วยการเปิดเผย "ความจริงที่ซ่อนอยู่" เกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง ผลลัพธ์คือความเข้าใจในองค์รวมของผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่าเพียงการอ่านชาร์จรายงานเพียงอย่างเดียว

consumer-intelligence

A HOLISTIC UNDERSTANDING OF CONSUMERS ACROSS ASEAN

แพลตฟอร์มของผู้บริโภคที่มีการพัฒนาโดยการเชื่อมต่อมาบรรจบกันของกันของข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์

carlos-muza-84523-unsplash.jpg

cONSUMER tERMINAL

แพลตฟอร์มที่ได้รับการปฎิวัติและได้รับการพัฒนาของแดทเทลได้ทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลผู้บริโภคอย่างถ้วนถี่ ณ ความเร็วในการตัดสินใจของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้จริง

แดทเทลดำเนินการดังกล่าวโดยการหลอมรวมแนวทางของผู้บริโภค ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการกับช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ และวางแผนผ่านเมทริกซ์การจำแนกประเภทมิติผู้บริโภค ที่แดทเทลได้ทำการปรับปรุ่งขึ้นใหม่ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงความจำเป็น ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยองค์รวม

matrix

เมทริกซ์การจำแนกประเภทข้อมูล data-typology-matrix แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ และที่ไหน แต่ยังชี้ให้เห็นเหตุผลว่าทำไม มันเป็นการเข้าถึง "ความจริงที่ซ่อนอยู่" ว่าทำไมผู้บริโภคจึงมีพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งช่วยให้ทุกองค์กรสามารถปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้

จาก Dattel Consumer Terminal เพื่อให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งตามที่ต้องการเพื่อดำเนินการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ และได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • Develop organisational strategies

  • Attract & engage prospects

  • Improve customer retention

  • Strengthen customer bonds

  • Improve ROI & profitability

team-discussion

CONSUMER DATA ON-DEMAND

 

ติดต่อเราหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางผู้บริโภคของแดทเทล

หรือต้องการทดลองใช้งาน รับส่วนลดกว่า 50% สำหรับการซื้อก่อนโดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ และรับประกันการได้เงินคืนเต็มจำนวน!

Name *
Name