REDEFINING CONSUMER MARKET RESEARCH

แดทเทล ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลทั่วภูมิภาคเอเชีย

azmir-rahman-data
Our promise to all stakeholders; we maximise the possibility of success and minimise the probability of failure.
— Azmir Rahman, Founder

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา วิธีการสำหรับการวิจัยตลาดยึดติดอยู่กับวิธีการเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม แม้ว่าภาพรวมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การแบ่งทางเศรษฐกิจและสังคมอันขึ้นอยู่กับอาชีพและการศึกษานั้นจะไม่พอเพียงต่อการเข้าใจถึงกลุ่มการตลาดของลูกค้าปัจจุบันซึ่งมีการแบ่งส่วนและขับเคลื่อนด้วยความต้องการจากผู้บริโภค ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลในการทำการวิจัยยังคงเป็นประเด็นคำถาม

แต่อย่างไรก็ตาม แดทเทลต้องการที่จะปรับปรุงในส่วนนี้ เราต้องการเปลี่ยนแนวทางการศึกษาลูกค้าโดยการรักษาความสมบูรณ์ของวิธีการวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลูกค้าอย่างถูกต้องในองค์รวมผ่านอุตสาหรรมที่ขับเคลื่อนด้วย Consumer Intelligence

dattel-core-values

Core Values

หลักการเหล่านี้เป็นแนวทางและช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างถูกและผิด ค่านิยมนี้ยังช่วยเราสามารถกำหนดว่าเราเป็นผู้นำด้าน Consumer Intelligence ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคผ่านวิธีที่ดีที่สุดและ ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้วยการสร้างแนวทางอันชัดเจน


THE BRAINS BEHIND DATTEL

ที่แดทเทล พนักงานของเราคือศูนย์กลางของทุกอย่าง เราให้ความสำคัญในการจ้างบุคคลที่มีพรสวรรค์ ความสามารถมากที่สุดเพื่อผลงานที่ดีที่สุด

dattel-gala-lounge

เราคือกลุ่มคนที่มุ่งมั่นและรักในการท้าทายทางสติปัญญาซึ่งมีความตื่นเต้นกับแพลตฟอร์ม (platform ) และการแก้ไขปัญหาและเติมเต็ม และตอบสนองความต้องการต่างๆ ต่อลูกค้าของเรา

diversity

Embracing diversity

เราโอบอุ้มความหลากหลาย การมีเพื่อนร่วมงานที่มาจากพื้นฐานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เรามีทางเลือกสรร ความแตกต่างด้านทักษะ ประสบการณ์และความคิดซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

continuous-development

continuous development

ในโลกอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าผู้ร่วมงานของเรามีความรู้และเครื่องมือที่ทันสมัยอันจำเป็นต่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาและเติมเต็ม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกองค์กร

work-culture

Conducive Work Culture

เราให้ความสำคัญกับความสำเร็จ และขณะเดียวกันเราสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่สนุกและยืดหยุ่น เพราะเราเชื่อเราว่าความคิดที่ดีที่สุดนั้นได้จะเกิดพลังเมื่อผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจและปราศจากความเครียด