PRIVACY POLICY

 

ความเป็นส่วนตัวของท่านคือสิ่งสำคัญของเรา

 

 1. เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของท่านและรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น เราจึงต้องมั่นใจว่านโยบายและการปฏิบัติต่างๆ ของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (“พระราชบัญญัติ”) ภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย” ซึ่งอธิบายว่าบริษัทแดทเทล จำกัด (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

  เราคือบริษัทเอกชนจำกัดซึ่งดำเนินการในประเทศมาเลเซียซึ่งมีที่อยู่คือ ยูนิต 5-9-5 บล็อค 5 วีสแควร์ พีเจ ซิตี้เซนเตอร์ จาลาน อุตารา 46200 เปตาลิง จายา เซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย การเข้าใช้งานไซต์และแอพพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านเห็นด้วยกับเงื่อนไขของนโยบายนี้

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยการโพสต์นโยบายที่มีการแก้ไขแล้วบนไซต์นี้ เราแนะนำให้ท่านทำการเช็คการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

  เราทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 3. นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ https://www.dattel.asia (“เว็บไซต์”) และโปรเจ็กต์การสำรวจพื้นฐานต่างๆ (“โปรเจ็กต์”) และแพลตฟอร์ม และ/หรือแอพพลิเคชันใดๆ (แอพพลิเคชัน) เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น เงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ เราใช้ cookies และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

  เพื่อให้ท่านทราบเป็นข้อมูล คุ้กกี้คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลโครงสร้าง และวิเคราะห์ลักษณะเบราเซอร์ของท่าน มันจะสามารถป้องกันท่านจากการลงทะเบียนซ้ำเมื่อมีการข้าชมเว็บไซต์เดิม และมักใช้เพื่อติดตามความชอบของท่านอันเกี่ยวกับหัวข้อของเว็บไซต์ ท่านอาจทำการปฏิเสธการตอบรับคุ้กกี้ (ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวเลือกอินเตอร์เน็ต หรือความพึงพอใจต่อเบราเซอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านทำการปฏิเสธ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานระบบบางอย่างของไซต์ของเราได้

  หากท่านกำลังใช้งานแอพลิเคชันของเราหรือเข้าร่วมโปรเจคของเราอยู่ เงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถือเป็นข้อบังคับ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานแอพลิเคชัน และ/หรือทำให้เราไม่สามารถนำท่านเข้าร่วมในโปรเจ็กต์ และ/หรือทำการสั่งจ่ายให้ท่านได้

  หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของนโยบายนี้ กรุณาหยุดทำการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันของเรา และ/หรือหยุดมีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ต่างๆ 

  ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราทำการเก็บและดำเนินการ

 4. ในบางครั้ง ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) แก่เรา บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ สถานะการอาศัย ที่อยู่ อีเมล์ ประวัติทางการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติและระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความสนใจและกิจกรรมที่ชื่นชอบ รูปถ่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้แก่เราผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ใก้ลเคียง และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งถูกเก็บหรืออาจถูกเก็บ รักษา ใช้ และ/หรือครอบครองโดยเราในบ้างครั้ง และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเช่น หมายเลขการจดทะเบียนประจำชาติหรือหมายเลขพาสปอร์ต เชื้อชาติ กลุ่มชน สถานะสมรส วันเกิด ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ศาสนาหรือความเชื่อ และอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เรานำเสนอ

  วัตถุประสงค์โดยละเอียดเกี่ยวกับรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกใช้ ได้รับการกำหนดไว้ในคำแถลงนโยบายข้อมูลภายใต้หมวดที่ 6 ด้านล่าง รวมทั้งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตลาดโดยตรง

  การรักษาความปลอดภัย

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับเราจะถูกป้องกันด้วยการเข้าถึงที่จำกัดเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานหรือการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุมัติ การทำลายโดยไม่ถูกกฎหมาย หรือการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

  เว็บนี้อาจมีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม เราไม่มีการควบคุมเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เมื่อท่านออกจากเว็บของเรา เราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการป้องกันหรือรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ท่านให้ไว้ ท่านต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม

  คำแถลงนโยบายข้อมูล

 6. ในฐานะผู้ใช้งานไซต์หรือแอพลิเคชันของเรา ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเมื่อทำการสมัครใช้งาน และ/หรือใช้งานต่อเนื่อง และ/หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในบริการ และ/หรือสินค้า (“บริการ”) หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราอาจไม่สามารถจัดหาหรือให้บริการท่านได้ต่อ

  6.1.  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ การรักษา การเปิดเผย การโอน ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และตามที่กำหนดในนโยบายนี้

  6.2.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับบริบทที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการรักษาในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้ หรือในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา ในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก เช่นเมื่อมีการดำเนินการทางกฎหมายค้างอยู่ หรือเมื่อมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการรักษาข้อมูลของท่าน

  6.3.  ในนโยบายนี้ เงื่อนไขต่อไปนี้จะหมายถึง:

  "บริษัทในเครือของเรา" - หมายถึงกลุ่มคน ตัวบุคคล หรือบริษัทโดยตรงหรือทางอ้อม ผ่านตัวกลางหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งทำการควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา

  "บริษัทย่อยของเรา" - หมายถึงบริษัทหรือกลุ่มคนซึ่งอำนาจการออกเสียงส่วนใหญ่ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือหุ้นที่เป็นทุนนั้นเป็นเจ้าของโดยเราทั้งทางตรงและทางอ้อม

  6.4.  ท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเราอาจถูกใช้และรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับเรา หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายเป็นบางครั้ง;

  • เพื่อให้บริการแก่ท่านและ/หรือลูกค้า;

  • เพื่อการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมมวลรวมแก่ลูกค้า;

  • เพื่อการวิเคราะห์ความเห็นมวลรวมของลูกค้า;

  • เพื่อจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใจ คุณลักษณะและพฤติกรรมของท่านได้ดียิ่งขึ้น;

  • เพื่อให้การสื่อสารที่สม่ำเสมอจากเราพร้อมรายละเอียดการบริการแลละผลประโยชน์ของการบริการ;

  • เพื่อการจัดการ การดำเนินงาน การบำรุงรักษาตามปกติของผลการให้บริการ;

  • เพื่อวิจัยการปรับปรุงการบริการและการออกแบบใหม่ หรือการปรับปรุงการบริการที่จัดหาโดยบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือแก่ท่าน;

  • เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนและการทำรายการที่เป็นที่น่าสงสัย;

  • เพื่อป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม;

  • เพื่อเปิดเผยตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

 

6.5.  อีกทั้ง เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมทั้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และอีเมล์ของท่าน รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้กับเราเมื่อท่านทำการลงทะเบียน) เพื่อทำการตลาดโดยตรงแก่ท่าน (ไม่ว่าจะเป็นทางการส่งไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ การส่งข้อความหรือวิธีที่ใกล้เคียง) อันเกี่ยวกับ:

 • การเสนอและการให้รางวัลจากเรา;

 • การเสนอและการให้รางวัลที่เสนอโดยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา ;

เราจะไม่สามารถใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากท่าน

6.6.  เราอาจเปิดเผยและโอนข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียหรือต่างประเทศ) ให้แก่ตัวแทนหรือผู้รับเหมาของเราภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับต่อเราในฐานะผู้ให้การบริหาร การดำเนินการข้อมูล การวิจัยและการตลาด การจำหน่าย การโทรคมนาคมและการสื่อสาร การบริการที่เป็นมืออาชีพหรือการบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึง และให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ที่เสนอเป็นผู้รับโอนสิทธิของเราอันเกี่ยวกับท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบรวม การขายหรือการถ่ายโอน (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือสินทรัพย์) เพื่อใช้ ถือครอง ดำเนินการหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้า 6.4 และ 6.5 ในนามของบริษัท

6.7.  ท่านอาจเข้าถึง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เข้ามายังเวบไซต์ผ่านการลงชื่อเข้าใช้ของท่านหรือด้วยติดต่อมายังแผนกบริการลูกค้า (หัวข้อ “คำถาม/ข้อร้องเรียน”) เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านภายใน 21 วันหลังจากได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ของท่าน เราอาจเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการดำเนินการการร้องขอดังกล่าวเว้นแต่ว่าการปรับปรุงข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการประจำปีของเรา เมื่อเราได้รับการร้องขอให้แก้ไขข้อมูลของท่าน และเราเห็นด้วยว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง เราจะทำการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อมูล หากเราไม่เห็นด้วยว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว แต่เราจะทำการบันทึกข้อเท็จจริงว่าท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนนั้นไม่ถูกต้องไว้ในแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากท่านเลือกที่จะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือต้องการที่จะยกเลิกคำยินยอมหรือจำกัดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือว่าท่านยอมรับและเห็นพ้องว่า (โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท) บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผลประโยชน์ต่างๆ และท่านยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ของท่านอันเป็นผลมาจากการกระทำของท่าน

คำถาม/ข้อร้องเรียน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือข้อความนโยบายข้อมูล หรือต้องการใช้สิทธของท่านภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูล พ.ศ. 2553 รวมถึงการจำกัดและการยกเลิกการยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อ ฝ่าย Strategy & Marketing Department :

บริษัทแดทเทล จำกัด

ที่อยู่: Unit 5-9-5, Block 5, VSQ@PJ City Centre, Jalan Utara, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tel: +603–7931 1006

Email: hello@dattel.asia