TERMS OF USE

 

เงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนการใช้งานไซต์

 1. เงื่อนไขเหล่านี้บอกถึงอะไร?

  เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แจ้งเกี่ยวกับกฎการใช้งานเว็บไซต์ของเรา https://dattel.asia (“เว็บไซต์ของเรา”).


 2. เราคือใครและสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

  https://dattel.asia คือไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทแดทเทล จำกัด ("เรา). เราคือไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทแดทเทล จำกัด เราคือบริษัทเอกชนจำกัดซึ่งดำเนินการในประเทศมาเลเซีย ที่อยู่ ยูนิต 5-9-5 บล็อค 5 วีสแควร์ พีเจ ซิตี้เซนเตอร์ จาลาน อุตารา 46200 เปตาลิง จายา เซลังงอร์ หากต้องการติดต่อเรา กรุณาอีเมล์มายัง hello@dattel.asia หรือโทรศัพท์มายังสายบริการลูกค้า +603 7931 1006.


 3. ในการใช้งานไซต์ของเรา ท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

  ในการใช้งานไซต์ของเรา ท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและเห็นด้วยในการปฏิบัติตาม หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขดังกล่าว ท่านต้องไม่ทำการใช้งานไซต์ของเรา

  เงื่อนไขเหล่านี้ของเรา Privacy Notice, อ้างถึงประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้รับจากท่าน หรือข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ด้วยการใช้งานไซต์นี้ ท่านยินยอมตามการดำเนินการดังกล่าว และรับประกันว่าข้อมูลที่ให้ไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง


 4. Cookies

  เว็บไซต์ของเราใช้งาน cookies และเทคโนโลยีการติดตามต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่นำเสนอ คุ๊กกี้และเทคโนโลยีการติดตามนั้นเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลเช่น ประเภทของเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการ การติดตามจำนวนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจถึงการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Cookies ยังสามารถช่วยปรับแต่งเว็บไซต์ให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย Cookies ที่ใช้งานในไซต์ของเรานั้นจะไม่ระบุไอพีแอดเดรสและผู้ใช้งานรายบุคคล

  ท่านสามารถเลือกปฏิเสธหรือบล็อค Cookies ทุกประเภทหรือบางชนิดได้โดยการคลิ๊กความพึงพอใจ Cookies บนเว็บไซต์ของเรา

  เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ต้องการใช้งาน Cookies ท่านต้องลบหรือบล็อค Cookies หากท่านเลือกปฏิเสธการใช้ Cookies ท่านจะยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจทำงานไม่สมบูรณ์ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่ลบหรือปฏิเสธ Cookies ทั้งหมดหรือ Cookies บางตัวจะถือว่าท่านยอมรับว่าเราสามารถวาง Cookies เหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ของท่าน


 5. เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงไซต์

  เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการต่างๆ ความต้องการของผู้ใช้ และความสำคัญของธุรกิจของเรา เราจะทำการแจ้งท่านล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ


 6. We may make changes to our site

  We may update and change our site from time to time to reflect changes to our services, our users' needs and our business priorities. We will endeavor to give you reasonable notice of any major changes.


 7. เราอาจมีการหยุดใช้งานหรือยกเลิกเว็บไซต์

  เว็บไซต์ของเราไม่มีค่าใช้จ่าย เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หรือจะไม่มีการหยุดชะงัก เราอาจหยุดใช้งาน ยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือการดำเนินงาน เราจะพยายามแจ้งท่านล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดใช้งานหรือการยกเลิก

  ท่านต้องรับผิดชอบในการแน่ใจว่าบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่านรับทราบถึงเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรับใช้ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้น


 8. ท่านสามารถใช้เนื้อหาบนไซต์ของเราได้อย่างไร

  เราเป็นจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์และเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เนื้อหาเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก สิทธิดังกล่าวได้รับการสงวนไว้ให้บริษัทเท่านั้น

  ท่านอาจพิมพ์เอกสารและอาจดาวน์โหลดส่วนย่อยของหน้าหนึ่งหน้าใดของเว็บไซต์เราสำหรับการใช้งานส่วนตัว และท่านอาจได้รับความสนใจจากบุคคลในองค์กรของท่านที่มีต่อเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

  ท่านต้องไม่แก้ไขเอกสารหรือเอกสารดิจิตัลใดๆ ของเนื้อหาที่ท่านปรินท์หรือดาวน์โหลดไม่ว่าทางใด และต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย วีดิโอ หรือไฟล์เสียงรวมทั้งกราฟฟิคต่างๆ แยกออกจากเนื้อหาที่ต้องใช้ร่วมกัน

  ในฐานะของผู้จัดทำเนื้อหาบนไซเว็บต์ของเรา (และผู้มีส่วนร่วมที่ระบุ) จะต้องได้รับการแจ้งเสมอ

  ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเป้าหมายทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือจากผู้ออกใบอนุญาต

  หากท่านพิมพ์หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยละเมิดต่อเงื่อนไขการใช้งานนี้ สิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์จะถูกระงับทันที และท่านจะต้องส่งคืนหรือทำลายเอกสารใดๆ ของเนื้อหาที่ท่านได้พิมพ์หรือดาวน์โหลดไว้ตามที่เราเห็นสมควร


 9. ต้องไม่ยึดถือในข้อมูลบนเว็บไซต์

  เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้เป็นการแนะนำให้ท่านเชื่อมั่นและยึดถือ ท่านต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เป็นมืออาชีพก่อนการกระทำการ หรือระงับการกระทำการใดๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา

  แม้เราจะใช้ความพยายามอย่างมากในการอัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ เราไม่นำเสนอ รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน


 10. เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเวบไซต์ที่เรามีการเชื่อมโยงถึง

  ไม่ว่าไซต์ของเราจะมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังไซต์หรือแหล่งอื่นๆ ของบุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านั้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านเท่านั้น ลิงค์ต่างๆ จะไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการอนุมัติจากเราที่มีต่อเวบไซต์หรือข้อมูลที่ท่านอาจได้รับจากลิงค์ต่างๆ

  เราไม่มีการควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งต่างๆ ดังกล่าว


 11. เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ไม่ได้รับการอนุมัติโดยบริษัท

  เวบไซต์นี้อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ใช้อื่นๆ รวมถึงบนกระดานข่าว ข้อมูลและเนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้รับการพิสูจน์หรืออนุมัติโดยบริษัท มุมมองที่นำเสนอโดยผู้ใช้อื่นๆ บนไซต์ของเราไม่ถือเป็นตัวแทนของมุมมองของเรา

   หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อัพโหลดโดยบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเราที่ hello@dattel.asia.


 12. ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญหายหรือเสียหายอันเกิด

  จากท่านไม่ว่าท่านคือผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ :

  (ก) เราไม่ได้แยกหรือจำกัดความรับผิดชอบที่มีต่อท่านหากเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดจากการละเลยของท่าน หรือของพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงของท่าน และเพื่อการโกงหรือการเป็นตัวอย่างที่หลอกลวง

  (ข) ข้อจำกัดและการแยกออกที่แตกต่างของความรับผิดชอบจะมีผลต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการจัดหาสินค้าให้แก่ท่าน

  หากท่านคือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ

  (ค) เราแยกเงื่อนไข การรับประกัน การเป็นตัวอย่างหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งอาจใช้กับไซต์ของเราหรือเนื้อหาบนไซต์ออก

  (ง) เราจะไม่รับผิดชอบท่านต่อการสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาท) การฝ่าฝืนการกระทำผิดหน้าที่ หรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นล่วงหน้าได้ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับ:

  (i) การใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้ไซต์ของเรา หรือ

  (ii) การใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนไซต์

  (e) โดยเฉพาะ เราจะไม่รับผิดชอบต่อ:

  (i) การสูญเสียกำไร การขาย ธุรกิจ หรือรายได้

  (ii) การหยุดชะงักของธุรกิจ

  (iii) การสูญเสียสิ่งที่สะสมไว้

  (iv) การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ความนิยมหรือชื่อเสียง หรือ

  (v) ความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่ได้รับผล

  หากท่านเป็นผู้ใช้เชิงผู้บริโภค:

  (จ) เรานำเสนอไซต์ของเราเพื่อการใช้งานภายในและเป็นส่วนตัวเท่านั้น ท่านเห็นด้วยที่จะไม่ใช้ไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการค้า และเราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาส


 13. การอัพโหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา

  เนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลดบนเว็บไซต์ของเราจะถือเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ ท่านต้องรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านที่มีต่อเนื้อหา แต่ท่านต้องให้การอนุญาตที่จำกัดต่อเรา [และผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่นๆ] ในการใช้ จัดเก็บ และคัดลอกเนื้อหานั้นๆ และเพื่อแจกจ่ายหรือส่งต่อให้แก่บุคคลที่สาม

  อีกทั้ง เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของท่านแก่บุคคลที่สามผู้ซึ่งอ้างว่าเนื้อหาที่โพสต์หรืออัพโหลดบนเว็บไซต์โดยท่านนั้นฝ่าฝืนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น

  เรามีสิทธิ์ที่จะลบโพสต์ใดๆ ของท่านบนเว็บไซต์หากเราเห็นว่าโพสต์ของท่านนั้นไม่เป็นไปตามกฎมายหรือมาตรฐานเนื้อหาที่ปรับใช้

  ท่านมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลเท่านั้น


 14. เราไม่มีความรับผิดชอบต่อไวรัสต่างๆ และท่านต้องไม่เป็นผู้นำไวรัสเหล่านั้นมาสู่ไซต์

  เราไม่รับประกันว่าไซต์ของเราปลอดภัยจากบัคหรือไวรัสต่างๆ ท่านมีหน้าที่ในการสร้างและปรับแต่งสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของท่านเพื่อเข้าสู่ไซต์ของเรา

  ท่านต้องใช้ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสของตนเอง

  ท่านต้องไม่ใช้ไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยการชักนำไวรัส ม้าโทรจัน วอร์ม ระเบิดเวลา (logic bombs) หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรือมุ่งร้ายทางเทคโนโลยี ท่านต้องไม่พยายามที่จะเข้าถึงไซต์หรือเซิฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีไซต์ของเราผ่านการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ

  หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าท่านกระทำผิดทางอาชญากรรมภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2540 เราจะรายงานการฝ่าฝืนต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะประสานงานกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยตัวตนของท่าน ในกรณีการฝ่าฝืนนั้น สิทธิของท่านในการใช้งานไซต์ของเราจะถูกระงับทันที


 15. กฎต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงมายังไซต์

  ท่านอาจเชื่อมต่อกับหน้าหลักของเรา ซึ่งในการทำเช่นนั้นต้องมีความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงหรือเอาเปรียบบริษัท

  ท่านต้องไม่สร้างลิงค์เพื่อแนะนำการรวมกลุ่ม การอนุมัติหรือการสนับสนุนไม่ว่าในรูปแบบใด

  ท่านต้องไม่สร้างลิงค์มายังเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์ใดๆ ซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ

  เว็บไซต์ของเราต้องไม่ถูกกรอบอยู่ในเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านต้องไม่สร้างลิงค์ไปยังส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากลิงค์ไปยังหน้าหลัก เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตสร้างลิงค์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เว็บไซต์ที่ท่านทำการเชื่อมโยงต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่บังคับใช้

  หากท่านต้องการที่จะเชื่อมโยงหรือต้องการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อที่ hello@dattel.asia.


 16. กฎหมายของประเทศใดที่ปรับใช้กับข้อพิพาทต่างๆ?

  เงื่อนไขการใช้งาน ประเด็น และหัวข้อต่างๆ นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายมาเลเซีย ท่านและบริษัทเห็นพ้องว่าศาลของมาเลเซียมีเขตอำนาจทางรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ


 17. เครื่องหมายการค้าของเราได้รับการจดทะเบียน

  เครื่องหมายการค้า 1 และเครื่องหมายกการค้า 2 ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทแดทเทล จำกัด ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร